Denumirea proiectului nostru este:
Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din Comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și Comuna Grebănu, județul Buzău

Contract de finanțare nr. 26/14.03.2022/SEE; PN1080

Promotor de proiect: Comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea
Partener de proiect: Asociația Liberei Atitudini

Proiectul este finanțat prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apel deschis de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a, Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor”, administrator grant: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

 

Ne adresăm unui grup țintă format din:
– 1200 persoane de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică;
– 500 persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunități;
– 100 experți și lideri romi.

Durata proiectului: 24 de luni (15 martie 2022 – 14 martie 2024)

Proiectul are următoarele activități dedicate membrilor grupului țintă:

  1. Sprijin pentru obținerea documentelor de identitate;
  2. Servicii educationale pentru persoanele de etnie roma în situații vulnerabile;
  3. Servicii de ocupare;
  4. Servicii pentru sănătate;
  5. Îmbunătățirea condițiilor de locuit;
  6. Formarea personalului și a voluntarilor;
  7. Activități și campanii de informare şi creștere a conștientizării;
  8. Cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor;
  9. Dezvoltarea de instrumente anti-discriminare;
  10. Realizarea conferințelor de diseminare a rezultatelor proiectului.

Vă invităm să vizitați și pagina noastră de Facebook

Scroll to Top