Conferința finală a proiectului

Joi, 25 aprilie a.c., a avut loc Conferința finală a proiectului „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din Comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și Comuna Grebănu, județul Buzău” PN1080.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea nivelului de incluziune și abilitare a romilor din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și comuna Grebănu, județul Buzău. Proiectul, implementat în parteneriat cu Asociația Liberei Atitudini, s-a desfășurat în perioada martie 2022 – aprilie 2024 şi a beneficiat de un grant în valoare de 830.490 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală.

Proiectul este finanțat prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE 2014-2021, Apel deschis de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a, Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor”, administrator grant: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

În cadrul Conferinței finale au fost prezentate rezultatele finale ale proiectului, modul în care vor fi continuate activitățile în perioada de sustenabilitate, discuții deschise despre discriminare și excludere socială și despre rolul proiectului în dezvoltarea comunei și în continuarea implementării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Slobozia Bradului.

 

 

REZULTAT –Activitatea numărul 9: Dezvoltarea de instrumente anti-discriminare, cum ar fi politici publice, inițiative legislative, documente strategice, planuri de acțiune, metodologii și instrumente de lucru, curricula de formare, ghiduri etc.

În urma realizării proiectului am elaborat un ghid dedicat antidiscriminării persoanelor de etnie romă, ghid ce va sta la baza politicilor ce se vor dezvolta în viitor la nivelul comunei Slobozia Bradului. Minim 500 de romi vor primi acest ghid.

Rezultatul obținut: 500 de romi care au beneficiat de activități privind combaterea oricarei forme de discriminare a romilor (indicator atins IP01)

Obiectivul specific la care a contribuit această activitate: OS 4. Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor prin acțiuni specifice aplicate în rândul unui număr de 500 de persoane de etnie romă în perioada de implementare a proiectului.

 

 

REZULTAT –Activitatea numărul 8: Cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor

Partenerul, Asociația Liberei Atitudini, a mai încheiat un eveniment în aprilie 2024, ce a avut ca scop cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor – discuții în cadrul grupului de lideri ai comunității rome, legate de problemele din comunitate și căi de rezolvare a acestora, de implicare a romilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

Rezultatul obținut: 100 de experți și lideri romi au fost  instruiți pentru apărarea drepturilor romilor (indicatori atinși IP03 și IP08)

Obiectivul specific la care contribuit această activitate: OS 3. Formarea unui număr de 100 de experți și voluntari și a unui număr de 15 specialiști/ voluntari în perioada de implementare a proiectului.

 

 

 

REZULTAT – Activitatea numărul 2 – Servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații vulnerabile

În aprilie 2024, s-au finalizat activitățile cu copiii privind Combaterea părăsirii timpurii a scolii prin stimularea creativității (consiliere elevi clasele 1-7) precum și Consilierea vocațională a tinerilor în an terminal (consiliere elevi clasa a 8-a) în Comuna Grebănu și Slobozia Bradului.

Această activitate de consilierea educațională pentru tinerii din grupul țintă  a presupus întâlnirea cu un consilier vocațional și realizarea unui plan de carieră. Aceștia au fost stimulați prin acordarea de pachete de carți din domeniul în care prezintă pentru fiecare dintre ei interes în continuarea studiilor. Au primit în mod deosebit consiliere vocațională tinerii care au rezultate școlare bune, care au o frecvență crescută la cursuri, dar care fac parte din grupurile vulnerabile, se gasesc în risc de sărăcie și din aceste motive pot renunța la școală în sensul în care nu vor mai continua studiile liceale.

O altă activitate importantă care s-a finalizat  în aprilie 2024 , se referă la Programul de educație parentală. Prin intermediul acestui program de educație parentală am avut în vedere realizarea unui grup suport pentru 230 tinere mame din Comuna Slobozia Bradului și 70 tinere mame din Comuna Grebănu.

Cele 300 tinere mame au fost stimulate prin acordarea de pachete speciale pentru nou-născuți. Impactul educației parentale asupra stării de bine și a dezvoltării ulterioare a copiilor este recunoscut pe scară largă. Există nevoia de a reduce stresul parental prin sprijinirea parinților în procesul de dobandire a cunostințelor și abilităților necesare pentru a-și crește copiii într-o direcție pozitivă. 

Rezultatul obținut: 450 de Romi care au beneficiat de servicii educaționale (indicatorul atins IP08).

Obiectivul specific la care a contribuit această activitate: OS 1. Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru un număr de 1200 de romi și a 200 de persoane non-rome în sectoarele: asistență socială, educație, ocupare, sănătate, locuire, în perioada de implementare a proiectului.

 

 

REZULTAT – Activitatea numărul 1 – Sprijin pentru obținerea documentelor de identitate
În cadrul acestei activități 80 de tineri au beneficiat de suport pentru obținerea cărții de identitate și cel puțin 20 de mame au fost ajutate pentru întocmirea documentelor în scopul obținerii certificatelor de naștere.
 
Rezultatul obținut: 100 de romi au fost sprijiniți să își obțină documente de identitate (indicatorul atins IP08).

Obiectivul specific la care a contribuit această activitate: OS 1. Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru un număr de 1200 de romi și a 200 de persoane non-rome în sectoarele: asistență socială, educație, ocupare, sănătate, locuire, în perioada de implementare a proiectului.

 

Informare și conștientizare privind drepturile persoanelor vulnerabile la Slobozia Bradului

 

Încă 353 de persoane au luat parte la campaniile de informare și conștientizare III și IV pentru minoritatea romă și populația majoritară (22.11.2023 și 18.12.2023). Au fost împărțite pliante și broșuri și au avut loc discuții privind buna conviețuire a persoanelor rome cu cele care nu sunt de etnie romă și oportunitățile pentru educație, munca decență și acces la servicii de sănătate.
Aceste campanii se încadrează în:
 • Obiectivul specific 2 al proiectului: Abilitarea unui număr de 500 de romi și a unui număr de 200 de persoane non-rome perioada în de implementare a proiectului; Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor prin acțiuni specifice aplicate în rândul unui număr de 500 de persoane de etnie romă în perioada de implementare a proiectului.
 • Strategia de dezvoltare locală a comunei Slobozia Bradului 2021-2027.
 • Analiza de nevoi a comunei Slobozia Bradului.
 • Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-2027.
 • Decizia cadru privind combaterea rasismului și xenofobiei.

 

 

 

Consiliere educațională la Școala Gimnazială Grebanu, 23 noiembrie 2023: elevii de gimnaziu au aflat lucruri noi despre ei înșiși, răspunzând la întrebările din chestionare. De asemenea, experții proiectului au prezentat pericolele muncii în cazul copiilor și au avut loc discuții libere.

 

Copiii cad prada ușor mirajului banilor, fără sa își cunoască drepturile și fără sa își dea seama că este mai bine să continue școala (oricât de plictisitoare ar părea), pentru a se forma ca oameni compleți și stăpâni pe propriile destine. Astfel:

 • Angajarea înainte de 15 ani este interzisă prin lege! Angajarea între 15 si 16 ani fără acordul părinților este interzisă prin lege!

 • Citește contractul de muncă înainte de a-l semna. Acesta trebuie să fie într-o limbă cunoscută pentru a-l putea în înțelege.

 • Verifică firma care îți oferă de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă si la Registrul Comerțului din zona unde îsi are sediul. Aici poţi afla dacă ea există cu adevărat si dacă domeniul ei de activitate declarat este cel real.

 • Doar copiii care au împlinit 14 ani pot avea pașaport, dar până la vârsta de 18 ani minorii pot părăsi tara doar cu acordul scris al ambilor părinti și numai însoțiți.

 • Pașaportul nu se dă nimănui sub nici un motiv. Doar instituțiile statului român sau străin au dreptul să verifice actele de identitate. Dacă ti se propune să pleci peste hotare cu acte false, EŞTI ÎN PERICOL!

ATUNCI CÂND ACCEPȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN ŢARĂ SAU STRĂINĂTATE:

 • COMUNICĂ rudelor/prietenilor adresa angajatorului la care urmează să lucrezi si adresa la care urmează să locuieşti!

 • CERE numărul de telefon al angajatorului (sună si verifică dacă este real si cere cuiva să te sune acolo cât se poate de des)!

 • CONTACTEAZĂ periodic familia/prietenii tăi si stabilește cu ei un cod secret de comunicare pe care să-l folosești în cazul în care ai probleme!

 • LASĂ rudelor sau prietenilor copii după toate actele cu care pleci si păstrează copii si tu în locuri diferite în bagajul tău!

 • Învață măcar câteva cuvinte în limba tării în care vei pleca si află telefonul si adresa Ambasadei/Consulatului României sau ale organizațiilor umanitare din acea tară!

 • Fii încrezător în autorități – folosește serviciile agențiilor de plasare si ale Oficiilor Forțelor de Muncă.

RETINE!

 • Există si anunțuri “capcană” care ascund locuri de muncă la “negru”, atât în tară cât si în străinătate sau care reprezintă de fapt o metodă de recrutare folosită de către rețelele de traficanți de ființe umane.

 

Colaboratorul nostru in proiect este Scoala Gimnaziala Grebanu, din judetul Buzau, cu copii frumosi, carora le-am facut o bucurie. Pentru incurajarea afirmării talentelor și a participării la activități sportive, copiii au primit o masa de tenis si 20 de palete de tenis. Iar dupa sport ne spalam, deci pachetele de igiena acordate le vor fi, si ele, de folos (11.11.2023).

 

Conferința intermediară a proiectului

Primăria Slobozia Bradului a organizat vineri, 7 iulie 2023, începând cu ora 11,00, la Biserica Penticostală “Betel” din satul Liești, conferința intermediara a proiectului “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din Comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și Comuna Grebănu, județul Buzău” PN1080. Obiectivul principal al proiectului este creșterea nivelului de incluziune și abilitare a romilor din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și comuna Grebănu, județul Buzău. Proiectul, implementat în parteneriat cu Asociația Liberei Atitudini, se desfășoară în perioada martie 2022 – martie 2024 şi beneficiază de un grant în valoare de 830.490 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală.

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 1200 persoane, etnici romi și romani (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică.

Printre serviciile oferite în cadrul proiectului amintim: sprijin pentru obținerea documentelor de identitate, servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații vulnerabile, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit, formarea personalului și a voluntarilor, activități și campanii de informare și creștere a conștientizării, cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor, dezvoltarea de instrumente anti-discriminare.

Au fost prezentate rezultatele intermediare ale proiectului, modul în care vor fi continuate activitățile și a avut loc o sesiune deschisă de discuții, legate de rolul proiectului în dezvoltarea comunei și în continuarea implementării Strategiei de dezvoltare locale a comunei Slobozia Bradului.

Proiectul este finanțat prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE 2014-2021, Apel deschis de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a, Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor”, administrator grant: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS). 

Sesiune de acordare ajutoare si consiliere in cadrul A2.3 Programe de educație parentala (05.07.2023)

La Slobozia Bradului, Ziua Copilului a venit cu pachete acordate grupurilor țintă: treninguri, cărți, pachete pentru nou născuți, distribuirea de materiale privind educația parentala și pachete de igiena personala. Pentru imagini din timpul evenimentului, va invitam sa vizitați si pagina noastră de Facebook:

Sprijin pentru grupurile țintă, în cadrul proiectului PN1080

La Slobozia Bradului, Ziua Copilului a venit cu pachete acordate grupurilor țintă: treninguri, cărți, pachete pentru nou născuți, distribuirea de materiale privind educația parentala și pachete de igiena personala. Pentru imagini din timpul evenimentului, va invitam sa vizitați si pagina noastră de Facebook:

Sesiune de consiliere educationala a elevilor din anul terminal, pe data de 11.05.2023

Pentru imagini din timpul evenimentului, va invitam sa vizitați si pagina noastră de Facebook:

Autocunoaștere la Slobozia Bradului

Pe data de 16 martie 2023 a avut loc una dintre întâlnirile cu activități integrate, din cadrul proiectului “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din Comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și Comuna Grebănu, județul Buzău” PN 1080, finanțat prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021”, având ca promotor de proiect UAT Comuna Slobozia Bradului și ca partener Asociația Liberei Atitudini, județ Vrancea.

Oameni frumoși și plini de energie au fost alături de noi și, împreună, am discutat despre posibilitatea de integrare pe piața muncii, în funcție de abilitățile deja existente, dar și în funcție de altele noi, ce pot fi dobândite în cadrul cursurilor care vor fi organizate prin proiect. Am discutat și despre șanse egale pe piața muncii, despre dreptul de a muncii legal, de a fi plătit corect și de a avea o pensie. Participanții vor primi rezultatelor testelor de consiliere vocațională, pe care le-au completat în cadrul subactivității 3.1 – Evaluare, informare și consiliere vocațională.

Pentru că după muncă urmează timp de calitate dedicat familiei, am discutat și despre igiena copiilor. A fost diseminată broșura privind regulile elementare de igiena în rândul copiilor, în cadrul subactivitatii 4.3 – Promovarea regulilor elementare de igiena în rândul copiilor.

Populația romă, alături de cea română din Comuna Slobozia Bradului, va participa și la alte activități utile în cadrul proiectului nostru: consiliere educatională pentru copii și pentru elevii din anii terminali, formare profesională pentru adulți. Scopul este de a ajuta participanții la proiect să devină independenți, să își cunoască valoarea și drepturile și să își păstreze starea de sănătate și de echilibru, într-o lume din ce în ce mai competitivă și în care continuă să existe pericolul discriminării atât în școli, cât și pe piața muncii.

Pentru imagini din timpul evenimentului, va invitam sa vizitați si pagina noastră de Facebook:

Conferința de lansare a proiectului

Primăria Slobozia Bradului organizează, joi 12 mai 2022, ora 18, la Biserica Penticostală “Betel” din satul Liești, Evenimentul de lansare al proiectului “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din Comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și Comuna Grebănu, județul Buzău”. Obiectivul principal al proiectului este creșterea nivelului de incluziune și abilitare a romilor din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și comuna Grebănu, județul Buzău. Proiectul, implementat în parteneriat cu Asociația Liberei Atitudini, se desfăşoară în perioada martie 2022 – februarie 2024 şi beneficiază de un grant în valoare de 830.490 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală.

Proiectul se adresează unui grup țintă format din:

– 1200 persoane de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică;
– 500 persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității;
– 100 experți și lideri romi.

Printre serviciile oferite în cadrul proiectului amintim: sprijin pentru obținerea documentelor de identitate, servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații vulnerabile, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit, formarea personalului și a voluntarilor, activități și campanii de informare și creștere a conștientizării, cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor, dezvoltarea de instrumente anti-discriminare.

Proiectul este finanțat prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE 2014-2021, Apel deschis de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a, Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor”, administrator grant: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Pentru imagini din timpul evenimentului, va invitam sa vizitați si pagina noastră de Facebook:


Scroll to Top